Setkání Klubu celiaků Litoměřic

Zveme Vás na setkání Klubu celiaků Litoměřic + dne 9. 2. v 17.00 v knihovně K. H. Máchy Litoměřice + hosté nutriční terapeutka paní J. Murňáková a zástupce Jizerských pekáren paní J. Cajhamlová