Oves součástí jídelníčku celiaků?

Nařízení Evropské komise ohledně použití ovsa v BL stravě + Většina osob, ale ne všechny, s nesnášenlivostí lepku může do své stravy zařadit oves, aniž by pocítily nepříznivé účinky na své zdraví. Tato otázka je předmětem pokračujícího studia a zkoumání vědců. Velkým problémem je však kontaminace ovsa pšenicí, žitem nebo ječmenem, ke které může dojít během sklizně, přepravy, skladování a zpracování. Proto je třeba při označování přihlédnout k riziku kontaminace výrobků obsahujících oves lepkem. + Zdroj: Nařízení Komise (ES) š. 41/2009 ze dne 20.1. tohoto roku