Příspěvek na dietu u OZP

Oborová zdravotní pojišťovna + příspěvek na dietu určen pro děti od 1 roku do dovršení 20 let + více informací "zde":[/download/OZP pro deti a mladez.doc].