Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Příspěvek na dietu pro pojištěnce trpící celiakií a fenylketonurií + příspěvek do výše 1 500 Kč se poskytuje 1 x za rok na bezlepkovou dietu a dietu při fenylketonurii, je nutné předložit vyjádření lékaře o nezbytné dietě a doklad o zaplacení nákupu dietní stravy + více informací "zde":[/download/Zamestnanecka pojistovna skoda.doc] případně na "www.zpskoda.cz":[http://www.zpskoda.cz]