Neinvazivní metody diagnostiky

Rakouští vědci sledovali možnosti náhrady biopsie neinvazivními metodami pro monitorování stavu celiaků, kteří jsou na bezlepkové dietě. Sledovali schopnost střeva vstřebávat vyšší sacharidy (sacharóza, laktulóza, mannitol) pri různém stupni postižení střevní sliznice. Tato metoda společně se stanovením protilátek v krvi vykazovala dobré výsledky u čerstvě diagnostikovaných pacientů, tzn. kdy byla sliznice tenkého střeva silně poškozená. Byla by tedy možná pro účely screeningu Naopak u pacientů, kteři již delší dobu dodržují bezlepkovu dietu, tzn. sliznice tenkého střeva je dlouhodobě v dobrém stavu, byla tato metoda mnohem méně citlivá a specifická. Pro účely běžného monitorování stavu pacientů, kterí dodržují bezlepkovou dietu ji tedy není možné používat. Celé znění článku naleznete "zde":[/files/Propustnost_cukry.pdf] (pdf). Pokud vyrobíte stručný výtah v češtině, rádi jej zveřejníme.