Jednání pracovní skupiny v Amsterdamu 5.4.2009

Dne 5.4.2009 proběhlo v Amsterdamu setkání pracovní skupiny Helping Coeliacs and Consumer Affairs (Pomoc celiakům a spotřebitelské záležitosti), jejíž je SpBD členem. Jednání se kromě naší zástupkyně, Kateřiny Reichelové, zúčastnily paní Silvana Haag ze švýcarské společnosti celiaků a slečna Sabina Kojc ze slovinského spolku. Bylo projednáno několik zásadních témat. Jedním z nich byla současná situace ve sledovaných zemích (Bulharsko, Rumunsko, Ukrajina, Česká republika). Dalším z témat byla budoucnost skupiny – v současné době se jedná o jejím sloučení se skupinou Research (Výzkum). Ta se zabývá výzkumnými projekty, které napomáhají zlepšení života celiaků. S ním souvisí také otázka budoucích kroků, které skupina hodlá podniknout. V neposlední řadě proběhla diskuze o mezinárodním dni celiakie, účinnosti současné kampaně a způsobech, jak ji zvýšit.