Celiakie na lékařském sympoziu 24.4.2009

- Ve dnech 23.-25.5.2009 se ve Starých Splavech konalo lékařské sympozium o morfologii a funkci tlustého střeva. - V jeho rámci proběhl blok přednášek o celiakii. Tohoto bloku se účastnila i naše kolegyně ze Společnosti pro bezlepkovou dietu, která nás poté seznámila se zajímavými informacemi. - Výtah z přednášek o celiakii je ke stažení "zde":[/files/09-04-25_zprava_prednasky_Splavy.pdf] (dokument pdf)