Akce Klubu celiakie Brno 23.5.2009

Klub celiakie Brno pořádá dne 23.5.2009 v Brně květnové setkání celiaků. Bližší informace naleznete v "pozvánce":[/files/09-05-23_akce_Brno.pdf]