Informace o konání 4. FÓRA CELIAKŮ

Informace o konání .{color:blue; lang: cs;font-size: 30px;}<> 4. FÓRA CELIAKŮ .{color:blue; lang: cs;font-size: 30px;}<>
Při příležitosti Mezinárodního dne celiakie se dne 17.5.2009 konalo v době od 9 do 16 hod .<> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ve velkém sále Úřadu městské části Praha 8, U Meteoru 6 .<> 4. Fórum celiaků .{color:red; lang: cs}<> ###########################
V předsálí se představilo 20 prodejců, výrobců a dovozců bezlepkových potravin se širokým sortimentem bezlepkových výrobků. Návštěvníci se mohli seznámit s řadou novinek na trhu, ať už formou ochutnávek, tak si mohli přímo výhodně nakoupit vystavované zboží. Akce se zúčastnilo na 400 návštěvníků. V sále probíhalo od 10:00 do 15:00 — Diskusní fórum na téma .{color:blue; lang: cs;font-size: 15px;} „Celiakie — nejen zdravotní problém“ .{color:blue; lang: cs;font-size: 20px;}<> Po zahájení následovaly odborné přednášky a diskuse. Velice zaujal Doc. MUDr. Pavel Kohout, PhD., z II. interní kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha s přednáškou na téma Celiakie – známá i tajemná choroba. Po této přednášce následovala dlouhá diskuse. Spolu s ním vystoupila Tamara Starnovská, nutriční terapeutka FTN Praha s přednáškou na téma Co lze říci nového o bezlepkové dietě. Odpolední blok byl zaměřen na finanční otázky související s bezlepkovou dietou. Nejdříve vystoupila Jana Janků, vedoucí sociálního odboru ÚMČ Praha 8 s přednáškou na téma Mají nárok celiaci na finanční pomoc od státu? Její přednáška byla zaměřena především na problematiku příspěvku na péči pro rodiče pečující o děti s celiakií. Následoval příspěvek PhDr. Pavela Kopeckého, ředitele marketingu ČNZP, ve kterém informoval o příspěvku pojišťovny na bezlepkovou dietu, který je poskytován bez ohledu na věk. Dále informoval o akci CK Golden City tour, která ve 2 turnusech svých zájezdů připravuje bezlepkovou stravu a lze využít příspěvek ČNZP na úhradu těchto pobytů. Informaci VZP – Jak je to v současnosti s příspěvky na bezlepkovou dietu – přečetla paní Dlabalová. V další části Ing. Sasová informovala o screeningu celiakie, který probíhal ve Středočeském kraji. Mgr. Martina Karbanová – informovala o ozdravném pobytu ve Střelských Hošticích, při kterém je zabezpečena bezlepková strava. Na závěr se konala Valná hromada pro členy Společnosti pro bezlepkovou dietu.
PODĚKOVÁNÍ .{color:red; lang: cs;font-size: 20px;} Dovolte, abychom poděkovali všem přednášejícím, kteří vystoupili bez nároku na honorář, že věnovali svůj volný čas účasti na této akci. Dále děkujeme všem vystavovatelům za to, že umožnili návštěvníkům seznámení s bezlepkovým sortimentem a jeho nákup. Především ale děkujeme všem návštěvníkům, kteří v hojném počtu přišli na tuto akci a doufáme, že pro ně byla přínosem. Fotografie "zde":[http://www.celiak.cz/node/759]