Litoměřická schůzka

Vladimíra Hovorková vás zve na Setkání Klubu celiaků Litoměřice, které se uskuteční v Knihovně K. H. Máchy v Litoměřicích dne 5. 10.2009 v 17.00 hod.