Nová databáze bezlepkových výrobků

Výzkumný ústav potravinářský Praha nás informoval o zveřejnění nové skutečně vyhledávací databáze bezlepkových výrobků na webových stránkách www.VÚPP.cz Stará databáze, fungující jako seznam, bude zatím ponechána. Tato nová databáze vznikla, bude udržována a doplňována díky podpoře České technologické platformy pro potraviny při Potravinářské komoře ČR.