Konference a valné shromáždění AOECS, St. Julian’s, Malta, 10. – 13. 9. 2009

V září proběhlo každoroční setkání delegátů členských zemí AOECS. Došlo na něm k významnému kroku v oblasti označování bezlepkových potravin. SpBD vyslala na Maltu dvoučlennou delegaci - jejími členkami byly Ing. Ivana Lášková a Kateřina Reichelová. Program: Ve čtvrtek 10.9.2009 se konal seminář pro odbornou veřejnost – příspěvky pronesli např. dr. Luud Gilissen z Plant Research International, který přednesl velmi zajímavý projev již v dubnu tohoto roku na International Coeliac Disease Symposium v Amsterdamu, či dr. Josianne Scerri z University of Malta. Oficiálně byla konference AOECS zahájena v pátek 11.9. Den se nesl hlavně ve znamení finálních diskuzí o záležitostech, o nichž se mělo další den hlasovat. Hlavními probíranými body byly změny ve stanovách AOECS (zvýšení počtu členů výboru ze 3 na 5, neboť se agenda AOECS rozrůstá, a s tím související zřízení kanceláře) a evropský systém licencování a jeho sporné body a zavedení. V neposlední řadě byla také představena činnost pracovních skupin Research (Výzkum), tedy účast v projektu CD-MEDICS iniciovaném EU, a Helping Coeliacs (Pomoc celiakům), jejímž největším počinem v uplynulém roce bylo vydání brožury a CD, které má za úkol pomáhat se zakládáním funkčních spolků celiaků v zemích, kde dosud nefungují. Odpoledne před delegáty předstoupili zmíněný dr. Gilissen a zástupkyně EFSA (European Food Safety Authority, Evropský úřad pro bezpečnost potravin) prof. Diána Bánáti, která je z Maďarska a spolupracuje s tamní společností celiaků. Prof. Bánáti představila organizaci, pro níž pracuje. EFSA byla založena v roce 2002, na základě faktu, že četné skandály kolem potravinářské výroby, jako byla například „nemoc šílených krav“, způsobily u mnoha evropských spotřebitelů obavy ohledně bezpečnosti potravin. EFSA spolupracuje s národními úřady, které se zabývají bezpečností potravin. Doktor Gilissen pak nastínil možnosti odstranění lepku prostřednictvím šlechtění pšenice, a poté shrnul nové poznatky ohledně tzv. čistého (tedy nekontaminovaného) ovsa a jeho vhodnosti pro osoby s intolerancí lepku. Jeho vystoupení uzavřelo program prvního dne. V sobotu 12.9. se konalo samotné valné shromáždění AOECS. Kromě obvyklých položek programu, jako je výroční zpráva, přehled finančních záležitostí a krátkodobý a střednědobý plán organizace, bylo projednáno a rozhodnuto v několika důležitých bodech. Byly přijaty změny ve stanovách a následně proběhly volby nových členů do výboru. Současný výbor AOECS tvoří: paní Tünde Koltai (Maďarsko), paní Sarah Sleet (VB), paní Susan Phillips (Itálie), dr. Christian Scerri (Malta) a pan Jean-Louis Kieffer (Lucembursko). AOECS se ten den také rozrostlo o dva nové členy – druhou řeckou organizaci a spolek z Kypru. Závěr dne přinesl pro AOECS průlomový krok a velký úspěch – konečně došlo po několikaleté diskuzi k přijetí ELS (European Licensing System, evropský systém licencování symbolu přeškrtnutého klasu), a to v té podobě, do jaké byl upraven na setkání výboru AOECS v červnu tohoto roku. Do konce roku bude probíhat finalizace sporných bodů a definic tak, aby vyhovovaly všem členům a mohlo se začít se zaváděním systému. Byla dohodnuta zkušební doba dva roky, na jejímž konci budou vyhodnoceny zkušenosti členů a případně dojde k úpravám systému. V neděli pak probíhaly neoficiální rozhovory a jednání o tématech probíraných na konferenci a o důsledcích přijatých změn, a to až do postupného odjezdu jednotlivých delegací. Kromě delegací členských zemí, odborné veřejnosti a členů Coeliac Youth of Europe byli na konferenci přítomni také zástupci firem vyrábějící bezlepkové potraviny. Kromě značek, které můžeme najít i v českých obchodech (Schär, Hammermühle), zde bylo několik z těch, které své výrobky na českém trhu (zatím) nemají. Jsou jimi například francouzská značka Valpiform, švédské společnosti Fria Brod AB a Semper AB a anglická firma Juvela. Kateřina Reichelová, jednatelka pro zahraničí a zástupkyně SpBD v AOECS