Výrobky Algida

Získali jsme od výrobce přehled výrobků Algida s uvedením, které jsou vhodné a které ne při bezlepkové dietě. Seznam "zde":[/files/OBSAH%20LEPKU%20ALGIDA%20VYROBKY%2009.xls] a "zde":[/files/OBSAH%20LEPKU%20NANUK%20VYROBKY%2009.xls].