Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

K 1. 10. 2009 došlo ke sloučení Hutnické zaměstnanecké pojišťovny HZP a České národní zdravotní pojišťovny ČNZP. Nový název je Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ČPZP. Jako bonusy ke svým preventivním programům pro všechny bez rozdílu věku má příspěvek na celiakii ve výši 2664 Kč ročně. Měsíční příspěvky je možné slučovat max. 1x za půl roku do výše 1332 Kč. Více informací získáte na http://www.cpzp.cz/main/clanek.php?id=2736.