Setkání celiaků Brno

Zástupci SpBD se zúčastnili přednáškové a prodejní akce, které 24. října v Kongresovém sále Výstavistě Brno pořádal Klub celiakie Brno. Na programu bylo předvedení vyšetření ultrazvukem, které prováděl dr. Bartušek. O výstupech z projektu týkajícího se screeningu celiakie pohovořil ing. Ježorek. Kateřina Reichelová z SpBD informovala účastníky o současném dění v AOECS. Následovalo představení nového "bezlepkového programu" firmy Pro-Bio její zástupkyní Ing. Koutnou. Pan Dušák prezentoval firmu Jizerské pekárny a pan Veleba zodpověděl na dotazy týkající se katalogů testovaných výrobků, systému distribuce BL výrobků do lékaren a uvádění ingrediencí na obalech výrobků pro běžnou spotřebu. V předsálí a vedlejších místnostech prodávalo své výrobky celkem 24 výrobců a distributorů.