K problematice životního minima

Předseda NRZP ČR a zástupkyně veřejného ochránce práv apelují na zákonodárce, aby upravili změnu zákona o pomoci v hmotné nouzi a odstranili její nepřiměřeně tvrdý a diskriminující dopad na osoby se zdravotním postižením.Více na: http://www.helpnet.cz/aktualne/31276-3/k-problematice-zivotniho-minima