INFORMACE O KONÁNÍ PŘEDVÁNOČNÍHO TRHU BEZLEPKOVÝCH VÝROBKŮ

.<> INFORMACE O PŘEDVÁNOČNÍM TRHU BEZLEPKOVÝCH VÝROBKŮ .{color:blue; lang: cs;font-size: 30px;}<> ################################################ .<> konaného u příležitosti .<> Semináře pro pacienty s celiakií a výrobce bezlepkových potravin .{color:red; lang: cs}<> **************************************************************** Seminář se konal v sobotu 28.11. 2009 ve velkém sále Úřadu městské části Prahy 8. Pozvánku s programem na tuto akci si můžete prohlédnout "zde.":[http://www.celiak.cz/node/793] Seminář byl zaměřen na informaci o Evropském systému licencování symbolu přeškrtnutého klasu, chystaném Evropskou asociací společností celiaků (AOECS). Diskuse, která následovala, byla velmi bouřlivá. Na akci se představili: firma Benkor, Berosa, Bezlepkový svět – GlutenOut, Express Menu, Labeta, Mantler, Oseva Natura, Pekařství paní Rytinové, PRO BIO, Procházka Uzeniny, Racio, Racionální výživa – Glutenex, SH Prodlet – Balviten a Schär – Kleis. AKCE VYUŽILO NA 300 NÁVŠTĚVNÍKŮ, KTEŘÍ SI PŘIŠLI VÝHODNĚ NAKOUPIT BEZLEPKOVÉ POTRAVINY NEJEN NA VÁNOCE A NEZBYTNÉ INGREDIENCE NA PŘEDVÁNOČNÍ PEČENÍ A OCHUTNAT ŘADU VÝROBKŮ Děkujeme jim za hojnou účast a doufáme, že byli s akcí spokojeni. Zároveň děkujeme vystavujícím firmám za jejich účast. "Fotogalerie":[http://www.celiak.cz/novinky/810]