Setkání ohledně systému licencování přeškrtnutého klasu

Dne 26. června 2009 proběhlo v High Wycombe poblíž Londýna v prostorách ústředí spolku celiaků Velké Británie jednání o podobě chystaného jednotného celoevropského systému licencování symbolu přeškrtnutého klasu. Setkání organizovalo představenstvo AOECS. Kromě dvou ze tří členů představenstva, pana Jean-Louise Kieffera z Lucemburska a paní Tünde Koltai z Maďarska, byli přitomni zástupci společností celiaků z Velké Británie, Rakouska, Itálie, Norska, Finska, Španělska, Katalánska a České republiky. Prvním bodem programu bylo potvrzení tří podob symbolu pro tři kategorie označování potravin pro spotřebitele s intolerancí lepku (tyto kategorie odpovídají těm v nařízení EK č. 41/2009 z ledna 2009 - jde o skupiny "bez lepku", "velmi nízký obsah lepku" a skupinu potravin obsahující "čistý" (nekontaminovaný) oves. Cílem je informovat pomocí různých verzí symbolu celiaky o tom, do které kategorie výrobek spadá, aby mohli určit, zda odpovídá jejim potřebám (např. asi 5% celiaků netoleruje "čistý" oves). Dále byly probírány jednotlivé kroky monitorovacího postupu (např. bylo dohodnuto, že monitoring musí probíhat každý rok, ne každé tři roky) a upraveny některé formulace v dosavadní verzi dokumentu. Bylo dohodnuto, že dokumenty budou upraveny do takové podoby, aby o nich mohlo být hlasováno na záříjové valné hromadě, poté budou dány ke kontrole právním specialistům a že do roku 2011 bude systém zaváděn na zkušební období - a až poté se dosavadní vstupy vyhodnotí, aby mohl být systém případně dále upraven.