Fórum celiaků 2010

Fórum celiaků, které se uskuteční u příležitosti Mezinárodního dne celiakie, připravujeme na sobotu 15. 5. 2010 opět v Bílém domě ÚMČ Praha 8. Rádi přivítáme všechny návštěvníky, kterých se tato problematika týká a zveme i vystavovatele - tj. výrobce, prodejce a dovozce bezlepkových potravin. Program a další podrobnosti budou včas zveřejněny.