Příspěvek VZP na dietu

VZP rozhodla o příspěvku na bezlepkovou dietu pro děti do 15 let. Více informací najdete na http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Klienti/Prevence/zdravarodina/bezlepkovadieta