Příspěvek na péči

Dne 16. 3. 2010 se konal v Kanceláři veřejného ochránce práv seminář na téma Příspěvek na péči. Účelem pracovního semináře bylo seznámit zástupce odborné veřejnosti s poznatky veřejného ochránce práv k tématu řízení o příspěvku na péči a rozvinout mezioborový dialog. Jeho cílem bylo vyhodnotit funkčnost systému a identifikovat nejzávažnější právní i faktické problémy týkající se řízení o příspěvku na péči a jeho využívání. Náš zástupce na tomto jednání upozornil na problémy, se kterými se setkávají maminky žádající o příspěvek na péči pro děti s celiakií. Jako podklad byly využity příspěvky v diskusi na našich stránkách k této problematice.