Příspěvek na celiakii ČPZP

Česká průmyslová a zdravotní pojišťovna přispívá v rámci Preventivních programů na celiakii 1500 Kč ročně. Příspěvek mohou čerpat: Děti do 18 let včetně http://www.cpzp.cz/main/clanek.php?id=2845 Děti do 18 let mají navíc možnost čerpat i na ozdravný pobyt, který je prokazatelně organizován pro dětské pacienty s diagnózou celiakie. Studenti denního studia do 26 let včetně http://www.cpzp.cz/main/clanek.php?id=2846 Ženy http://www.cpzp.cz/main/clanek.php?id=2847 Muži http://www.cpzp.cz/main/clanek.php?id=2848 Pojištěnci můžou změnit zdravotní pojišťovnu 1x za 12 měsíců, a to vždy k 1. dni čtvrtletí (tzn. k 1.4., k 1.7., k 1. 10. a k 1.1. – registrační formulář tedy musí vyplnit a doručit pojišťovně kdykoliv před tímto datem). Preventivní programy mohou být čerpány v plné výši i těmi pojištěnci, kteří se zaregistrují nejpozději 30.9.2010. Více informací na www.cpzp.cz Tel: 582 331 741, e-mail: dasa.mackova@cpzp.cz