Příspěvek na péči u ombudsmana

Zprávu z jednání o příspěvku na péči, které proběhlo u ombudsmana najdete na http://www.helpnet.cz/aktualne/34531-3