DENÍK PRÁVO – Odhalit celiakii? Někdy to trvá dlouho!

V Deníku Právo - příloze Styl ze dne 13. 4. 2010 byl uveřejněn článek Petra Veselého věnovaný celiakii. Se souhlasem autora si ho můžete přečíst "zde":[/files/Celiakie%20-%20%C4%8Dl%C3%A1nek%20v%20Pr%C3%A1vu.doc]