Regionální konference AOECS

V sobotu 1.5. proběhla v Budapešti regionální konference AOECS zaměřená na problémy, s nimiž se potýkají členské organizace v zemích střední a východní Evropy. Setkání, kterému předsedala paní Tünde Koltai z maďarské organizace celiaků, se zúčastnili delegáti a delátky z Polska, ČR, Maďarska, Slovinska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Ukrajiny a Petrohradu. Hovořilo se především o aktivitách tamních organizací celiaků, srovnání státní podpory celiaků v jednotlivých zemích a o podobě trhu z bezlepkovými produkty a možnosti zavedení Evropského licenčního systému v těchto zemích.