Informace o konání 5. FÓRA CELIAKŮ

.<> Informace o konání 5. FÓRA CELIAKŮ .{color:blue; lang: cs;font-size: 30px;}<> ################################################ .<> Při příležitosti Mezinárodního dne celiakie se dne 15.5.2010 konalo v době od 9 do 16 hod *********************************************************************** .<> ve velkém sále Úřadu městské části Praha 8, U Meteoru 6 .<> 5. Fórum celiaků .{color:red; lang: cs}<> ########################################## V předsálí se představilo 17 prodejců, výrobců a dovozců bezlepkových potravin se širokým sortimentem bezlepkových výrobků. Návštěvníci se mohli seznámit s řadou novinek na trhu, ať už formou ochutnávek, tak si i mohli přímo výhodně nakoupit vystavované zboží. Akce se zúčastnilo na 450 návštěvníků. V sále probíhalo od 10:00 do 15:00 — Diskusní fórum na téma .{color:blue; lang: cs}<> „Celiakie — nejen zdravotní problém“ .{color:blue; lang: cs;font-size: 20px;}<> Po zahájení následovaly v dopoledním bloku, který byl věnovaný zdravotní tématice, přednášky předních odborníků na celiakii. Jako první se představil Doc. MUDr. Miloš Dvořák, CSc. ze IV. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha a 1. Lékařské fakulty UK na téma Celiakie známá – neznámá. Ve své přednášce se zaměřil jednak na celiakii jako takovou, kožní projev dhuring ale i na zdravotní problémy, které s celiakií souvisí – např. osteoporóza, porucha skloviny zubů a další. Další přednáška byla věnována Laboratorní diagnostice ve screeningu a monitoringu celiakie. S tímto tématem vystoupil MUDr. Petr Kocna, CSc. z Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky a 1. lékařské fakulty UK. Po jejich vystoupení následovala dlouhá diskuse, ve které se účastníci ptali na vše co souvisí s tím onemocněním. Protože jedinou léčbou na celiakii je celoživotní dodržování bezlepkové diety, byl odpolední blok věnován bezlepkovým potravinám. Přednášku na téma Jak se orientovat v označování potravin z pohledu bezlepkové diety přednesla Ing. Dana Gabrovská, Ph. D. z Výzkumného ústavu potravinářského v Praze. Tato přednáška byla zaměřena i na seznámení se současnou legislativou související s označováním potravin vhodných pro bezlepkovou dietu. V následné diskusi měli účastníci příležitost položit řadu otázek na toto téma. Další přednáškou navázala Kateřina Reichlová, naše delegátka při mezinárodní organizace AOECS. Seznámila přítomné s připravovaným evropským jednotným licenčním systémem, který se týká označování výrobků symbolem přeškrtnutého klasu. Dalším bodem programu bylo představení jednotlivých vystavovatelů. Vzhledem k tomu, že diskuse byly delší a chtěli jsme dát příležitost každému zeptat se na to, co ho zajímá, někteří z vystavovatelů od svého příspěvku ustoupili. Představily se tak pouze zástupkyně firem Nový Věk a Benkor. Protože jsou účastnici těchto akcí zvyklí, že se věnujeme i finančnímu aspektu bezlepkové diety, vystoupila tentokrát paní Ing. Monika Moravčíková a seznámila nás, jak je řešený dotační systém na Slovensku. Tento příspěvek si budete moci přečíst na našich stránkách. PODĚKOVÁNÍ .{color:red; lang: cs;font-size: 20px;} Dovolte, abychom poděkovali všem přednášejícím, kteří vystoupili bez nároku na honorář, že věnovali svůj volný čas účasti na této akci a trpělivě zodpovídali dotazy návštěvníků. Dále děkujeme všem vystavovatelům za to, že umožnili návštěvníkům seznámení s bezlepkovým sortimentem a jeho nákup za zvýhodněné ceny. Především ale děkujeme všem návštěvníkům, kteří v hojném počtu přišli na tuto akci a doufáme, že pro ně byla přínosem.