Konference Mladých evropských celiaků 2010

Konference pracovní skupiny AOECS - Mladých evropských celiaků - se konala ve dnech 16. - 19. 9. 2010 ve Valencii ve Španělsku.

Letos poprvé měla ČR zastoupení na této akci. Zúčastnila se jí za SpBD Tereza Lášková s cílem získat zkušenosti a využít je k založení sekce mladých celiaků u nás. Jako komunikační prostředek byl zvolen facebook. Pokud máte zájem přihlašte se na www.facebook.com. Celiaci Česká Republika

Postřehy a fotografie z jednání ve Valencii najdete "zde":[/files/Konference%20CYE%20ve%20Valencii-verze%20pro%20www.doc]