Valná hromada AOECS a konference o celiakii

Ve dnech 16. až 18. září se delegátka SpBD zúčastnila každoročního setkání členů Asociace evropských společností celiaků spojené s multidisciplinární konferencí o celiakii. ############################################################################################################################################################################ Konference AOECS byla zahájena večer 16. září přivítacím proslovem starostky města Valencie na místní radnici. Další den proběhla diskuze o činnosti pracovních skupin a valná hromada AOECS. Mezi členy AOECS byly přijaty organizace z Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Srbska a Ukrajiny. V rámci valné hromady byly prodiskutovány a schváleny úpravy a upřesnění v dokumentech k projektu jednotného evropského systému licencování symbolu přeškrtnutého klasu. Systém bude plně připraven ke spuštění ke konci letošního roku. V sobotu 18. září pak proběhla konference odborníků zabývajících se různými aspekty celiakie a bezlepkové diety. Byly představeny nové výzkumy týkající se vzniku celiakie a její mnohotvářnosti a způsoby, jakými je možné se vyrovnat se sociálními a psychologickými důsledky bezlepkové diety předvedené na konkrétním případu Španělska.