Akce Klubu celiaků Litoměřice

Dne 11. 10. 2010 v 17.00 proběhne v knihovně K. H. Máchy Litoměřice setkání Klubu celiaků v Litoměřicích .Více informací najdete "zde":[/files/Klub%20celiak%C5%AF%20Litom%C4%9B%C5%99ice010.doc] .