Setkání celiaků v Brně

Klub celiakie Brno pořádá dne 23. 10. 2010 setkání celiaků. Pozvánku najdete "zde":[/files/pozvanka%20pro%20ucastniky%2010%202010.doc] .