Předvánoční schůzka jihočeských celiaků

Jihočeští celiaci pořádají 4. 12. 2010 předvánoční setkání. Pozvánku najde "zde":[/files/Pozvanka_4_12_2010.pdf]