Přehled změn v působnosti MPSV v roce 2011

Od 1. 1. 2011 dochází k řadě změn v působnosti MPSV. Jejich přehled najdete na http://www.mpsv.cz/files/clanky/10059/tz_211210a.pdf