Význam a možnosti screeningu v diagnostice celiakie

Ve slovenském časopise Vnitřní lékařství 2011 byl uveřejněn článek autorů P. Makovického a K. Rimárové na téma Význam a možnosti skríningu v diagnostike celiakie. Článek najdete "zde":[/files/MakovickyVL2011.pdf]