OZP – Prevence metabolických onemocnění

Pojištěncům OZP bez omezení věku je určen program zaměřený na včasný záchyt celiakie. Podrobnosti najdete na http://www.ozp.cz/portal/page/portal/ozp/verejnost/zdravotni_programy_ozp/pro_deti_a_mladez/Prevence%20metabolick%C3%BDch%20onemocn%C4%9Bn%C3%AD