Program Bezlepková dieta u VZP

Je určen pro klienty VZP s diagnózou celiakie ve věku do 19 let včetně a mohou získat finanční příspěvek na nákup bezlepkových potravin až 3 600 Kč ročně. Podrobnosti najdete na http://www.vzp.cz/klienti/vyhody-a-prispevky/financni-prispevky/bezlepkova-dieta