CÍLENÝ SCREENING CELIAKIE

Ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR částka 3/2011 byl uveřejněn Metodický pokyn k Cílenému screeningu celiakie. Věstník najdete "zde":[/files/VESTNIK%20MZ.pdf] a text je na stránkách č. 51-54