Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Příspěvek pro pojištěnce trpící celiakií a fenylketonurií Pro pojištěnce trpící celiakií a fenylketonurií příspěvek do výše 1 500 Kč se poskytuje 1 x za rok na bezlepkovou dietu a dietu při fenylketonurii, která není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Je nutné předložit vyjádření lékaře o nezbytné dietě a doklad o zaplacení nákupu dietní stravy.