Zasedání AOECS 2011

Zpráva z 25. konference AOECS, která se konala na Maltě 8.-11. 9 2011 Konference se za Společnost pro bezlepkovou dietu zúčastnila RNDr. Hana Maslowská a za mladé celiaky Veronika a Tereza Láškovy. AOECS - evropská asociace společností celiaků - zastřešuje již 33 zemí. Jako pozorovatelé se navíc zúčastnila tradičně Argentina a nově Tunis. Na programu byly následující body: • Zpráva o projektech CD-Medics a Prevent CD • Presentace a natáčení začínajícího italského kanálu Gluten Free Channel, specializovaného na vše, co souvisí s bezlepkovým životem • Využívání médií a sociálních sítí • Situace kolem Nařízení komise (ES) č. 41/2009 ze dne 20. 1. 2009 o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku. • Mapování úrovně bezlepkového stravování ve veřejných stravovacích zařízeních • Implementace evropského systému licencování (symbol přeškrtnutého klasu) • Valná hromada Těžiště této konference bylo ve finalizování Evropského licenčního systému, na kterém se pracovalo již několik let. Jedná se o jednotný postup v evropských zemí v používání mezinárodního symbolu přeškrtnutého klasu. Je připravená dohoda, kterou by měly pacientské organizace celiaků v jednotlivých zemích podepsat a zavázat se tak k dodržování přesně stanovených podmínek v používání symbolu přeškrtnutého klasu k označování výrobků vhodných pro bezlepkovou dietu. Některé země, včetně České republiky, Chartu zatím nepodepsaly. Ještě se dolaďují některé připomínky ke smlouvě. Podrobnější zpráva z konference bude k dispozici na těchto stránkách později.