Zpráva z konference CYE Malta 2011

Zprávu z konference CYE - Mladých evropských celiaků při AOECS na Maltě zpracovala její účastnice Bc. Tereza Lášková.

Najdete ji "zde":[/files/Konference%20CYE%20na%20www.doc]