Novely zákonů v sociální oblasti

V souvislosti se sociální reformou byla novelizována řada zákonů a přijato několik vyhlášek. Jejich přehled s odkazy na plné znění uvádí portál MPSV. Najdete je na http://www.helpnet.cz/legislativa/51299-3