Životní a existenční minimum od 1. 1. 2012

Od 1.ledna 2012 se mění částky životního a existenčního minima, které jsou rozhodné především pro přiznání některých dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi. Žádosti o tyto dávky se podávají na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu občana. Podrobnosti o životním a existenčním minimu najdete na http://www.mpsv.cz/cs/11852