DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE MALÝCH DĚTÍ

Rodiče zdravotně postižených dětí mladší tří let, kterým byl přiznán rodičovský příspěvek z toho důvodu, že dítě bylo uznáno dlouhodobě (těžce) zdravotně postižené, si mohou, pouze do 31. ledna 2012 zvolit zda si přejí pobírat rodičovský příspěvek do tří let věku dítěte ve výši 7600,- Kč měsíčně. Pokud si rodičovský příspěvek nezvolíte do 31. ledna 2012 bude Vám automaticky přiznán příspěvek na péči ve výši 3000,- Kč nebo 6000,- Kč, a to podle stupně míry závislosti dítěte.