Bulletin mladých evropských celiaků CYE

Mladí evropští celiaci vydali bulletin (v angličtině), který si můžete prohlédnout zde : "Bulletin":[/files/Beat_the_Wheat.pdf] Články od Terezy Láškové jsou na straně 10-13