Příspěvky pojišťoven na bezlepkovou dietu

VZP - příspěvek na dietu 3 600 Kč ročně - informace najdete na http://www.vzp.cz/klienti/vyhody-a-prispevky/financni-prispevky/bezlepkova-dieta ZP Škoda - příspěvek na dietu 1 500 Kč ročně bez omezení věku - informace na http://www.zpskoda.cz/pojistenec/zdravotni-programy-2012/zlepsena-pece-1 ČPZP - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna - příspěvek na dietu 1 500 Kč bez omezení věku - možno uhradit i pekárnu - informace na http://www.cpzp.cz/main/hledej.php?vyraz=celiakie&send=hledej ZPMA - ZP metal aliance - příspěvek na bezlepkové potraviny až do výše 1 000 Kč bez omezení věku, v každém balíčku prevence na této stránce je příspěvek uveden. - informace na http://www.zpma.cz/pojistenec/pro-klienty-zp-m-a/preventivni-prispevkove-programy/ OZP - v rámci programu prevence celiakie a boj s bezlepkovou dietou až 1 500 Kč bez rozdílu věku na potraviny, suroviny a vyšetření krve. Více informací na http://www.ozp.cz/index.php?pro_deti_a_mladez, http://www.ozp.cz/index.php?pro_dospele Dle sdělení OZP nárok lze uplatnit do 30. 6. 2012