Vyjádření SZPI k povlakům ovoce

V diskusi na našich stránkách se řešila otázka, týkající se používání ochranných filmů obsahujících lepek na povrchu ovoce a zeleniny. Pan Horký se dotázal SZPI a poskytl nám jejich vyjádření. Tady je výtah z jejich odpovědi: Současná platná právní úprava povoluje používání ochranných filmů, které jsou využívány zejména pro ovoce a zeleninu např. z důvodu zamezení ztrátám vypařováním či z důvodu předcházení mikrobiálním infekcím. Aplikování těchto jedlých filmů musí být v souladu s požadavky platných právních předpisů, v ČR vyhláška č. 4/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která vymezuje přídatné látky, které je možné za tímto účelem využít. Pokud by byla použita látka, která nespadá pod látky přídatné, např. pšeničný lepek, je tato látka považována za složku potraviny a stejně jako přídatná látka musí být vyznačena na obalu potravin. U nebalených potravin není dle stávající právní úpravy povinností označovat alergenní složky, kterou lepek bezesporu je, a spotřebitel se tedy o případné přítomnosti alergenu nedozví. Do budoucna se již počítá s informováním spotřebitele o obsažené alergenní složce i v případě nebalených potravin. V tuto chvíli však nemá SZPI informace o tom, že by byl lepek používán jako ochranný film k ošetřování ovoce a zeleniny.