PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

Jak postupovat při přeposuzování dosud přiznaných příspěvků na péči přináší portál Pečuj doma. Odkaz najdete na http://www.helpnet.cz/aktualne/oznameni-pozvanky/53037-3