Karta sociálních systémů

MPSV informuje o nové kartě sociálních systémů - tzv. SKartě. Tato karta bude sloužit i pro výplatu příspěvků na péči. Více informací najdete na http://www.helpnet.cz/aktualne/53130-3/mspv-informuje-o-skarte-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim