Jak postupovat při dlouhém vyřizování žádosti o PnP

Národní rada osob se zdravotním postižením vypracovala formuláře, podle kterých je možné postupovat při zdlouhavém vyřizování žádostí o Příspěvek na péči a ostatních dávek podle sociálního zákona. Vzory najdete na http://www.helpnet.cz/aktualne/53223-3