ZPRÁVA Z 26. KONFERENCE AOECS

Letošní konference AOECS se konala ve Finsku v Helsinkách. Za ČR se ho zúčastnila RNDr. Hana Maslowská. Její zprávu si můžete přečíst "zde":[/files/ZpravaZHelsinekHM.docx]. Program konference je připojen "zde":[/files/ZpravaZHels-program.docx].