Hlavní změny v sociálních dávkách

S účinností od 1. 12. 2012 dochází k některým změnám ve vyplácení sociálních dávek. Celiaků by se mohl týkat souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči. Další změnou je vyšší příspěvek těžce postiženým dětem předškolního věku. Více podrobností najdete v tiskové zprávě MPSV na http://www.mpsv.cz/files/clanky/13682/tz_171112a.pdf